Fasada półstrukturalna przeznaczony do projektowania konstrukcji przeciwpożarowych

MC GLASS FIRE

Charakterystyka systemu

Wypełnienie: Szyba zespolona Vetrotech: 8 hartowana /16 /25 Contraflam/ Szyba ogrnowa wewnętrzna. Wkłady pożarowe do słupów i rygli.

Zamki i okucia

Mocowanie rygli do słupów – za pomocą 2 szpilek ze stali nierdzewnej; gniazda słupów i rygli wyklejone taśmami pęczniejącymi pod wpływem temperatury

System fasady półstrukturalnej przeznaczony do projektowania konstrukcji fasadowych przeciwpożarowych

Konstrukcje

Wykonane na bazie systemu MC GLASS FIRE charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI30, EI60 według normy PN-EN 13501-2+A1:2010

Izolacja

Przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest materiałami izolującymi zarówno termicznie jak i ogniowo

Specyfikacja produktu

MC GLASS FIRE

Wizualizacja produktu

Specyfikacja MC GLASS FIRE

*Istnieje możliwość stosowania dodatkowych wzmocnień

DANE TECHNICZNE MC GLASS FIRE

*Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia