Izolowany termicznie system przeciwpożarowy FR 90

FR 90

Zastosowanie

Zabudowa wewnętrzna i zewnętrzna. Głębokość zabudowy 90 mm. Symetryczna budowa profilu, komora środkowa wypełniona wkładami gipsowymi.

Zamki i okucia

Zamki jedno- lub wielopunktowe, elektrozaczepy, okucia paniczne. Zawiasy nakładkowe, zawiasy rolkowe, zawiasy INOX. Możliwe do zastosowania rozwiązania progowe, bezprogowe. Możliwość stosowania kratki wentylacyjnej.

Izolowany termicznie system przeciwpożarowy; konstrukcje wykonane na bazie systemu FR90 charakteryzują się klasą odporności ogniowej ścian EI30, EI60, EI90, EL120, oraz drzwi w klasie odporności ogniowej EI30, EI60, EI90

Konstrukcje

Drzwiowe jedno- i dwuskrzydłowe oraz przeszklenia stałe. Możliwość wykonania konstrukcji o odporności ogniowej i dymoszczelnej. Możliwość wykonania konstrukcji drzwi do stosowania na drogach ewakuacyjnych.

Akustyka

Badania akustyczne na drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30, EI60 zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne: od 39 do 47 dB

Specyfikacja produktu

FR 90

Wizualizacja produktu

Specyfikacja FR 90

DANE TECHNICZNE